Virksomhedens verdensmål

Man kan som virksomhed i dag ikke komme udenom at tage stilling til FNs verdensmål. Men hvordan gør man det på en måde så det reelt giver værdi og ikke bare bliver en række tomme floskler?

Hvorfor skal man tage stilling til verdensmålene?

Der er mange gode grunde til at man skal tage ordentligt stilling til FNs 17 verdensmål eller SDG’erne (Sustainable Development Goals) som de også går under. Hvilken årsag der er mest motiverende i jeres virksomhed kommer an på, hvad jeres tilgang til bæredygtighed er.

I bør tage stilling til verdensmålene fordi:

  1. Verdensmålene giver jer nogle gode værktøjer, til at arbejde med bæredygtighed.
  2. Kunderne forventer det. Hvis de ikke kan finde informationerne hos jer, kan I risikere at blive valgt fra.
  3. Verdensmålene kan hjælpe jer med, klart at kommunikere jeres bæredygtige tiltag over for jeres kunder.

Verdensmålene er ikke bare nogle farverige firkanter der kan pynte lidt på jeres hjemmeside eller butiksdør. De kan faktisk skabe mening og værdi hvis I bruger dem ordentligt. Målene er klart definerede, internationalt anerkendte og kendte af jeres samarbejdspartnere og kunder. Dette skaber et rigtigt godt grundlag for at arbejde med bæredygtighed.

Er du i tvivl om, hvad det nu lige er at FNs verdensmål dækker over, kan du læse mere om dem her: https://www.verdensmaal.org/

Udvælg de rigtige verdensmål

Hvordan bruger man dem så ordentligt? Det nytter ikke meget blot at vælge ét af de 17 overordnede mål, da de i sig selv er alt for overordnede til at implementere i en strategi. Hvis det skal kunne omsættes til handling og reelt have værdi, er man nødt til at dykke længere ned og udvælge delmål. Delemålene er nemlig meget mere specifikke og handlingsorienterede.

For at kunne udvælge de rigtige delmål for jeres virksomhed, skal I have et komplet overblik over de områder, hvor virksomheden påvirker verden. Det gælder hele vejen fra underleverandører til enden af produktets levetid.

En metode til at få dette overblik er en 360 graders screening.

Når man har overblikket over hvor og hvordan man påvirker planeten og dens beboere, så er det meget nemt at lave den første sortering af verdensmålene. Man udvælger simpelthen de verdensmål, som man med sin kortlagte påvirkninger har indflydelse på. ’Pyh’ tænker du nok nu, det ender jo med at blive de fleste af dem?! Bare rolig det gør det højest sandsynligt ikke, men I ender nok op med mere end én farve.

Selvom der på denne måde ender med at blive et større antal delmål, så betyder det naturligvis ikke, at jeres indsats skal være lige stor på alle de udvalgte delmål. Delmålene skal kategoriseres alt efter, hvor stor jeres indflydelse er på de forskellige områder. Efter en sådan kategorisering, kan man lægge en strategi, og prioritere jeres forbedrende arbejdsindsats på 2-3 områder.

Kommuniker rigtigt og undgå ’SDG washing’

Når man har udvalgt sine verdensmål og givet sig i kast med arbejdet, så er det vigtigt at kommunikationen herom foregår på en god måde.

Her gælder det (som med bæredygtighed generelt) at gennemsigtighed er vejen frem.

Hvis man blot sætter en masse farverige firkanter på sin hjemmeside og skriver ”Vi arbejder med verdensmål 8 og 14”, så har jeres interessenter ingen mulighed for at se, hvad det egentligt betyder eller om det bare er en tom statement.

Tomme statements er der mange af derude, og tilgangen har endda fået en betegnelse: SDG washing. Mange vil gerne pynte sig med de farverige lånte fjer, men når det ikke bliver fulgt op med strategi og handling, så er det vildledende for kunderne.

SDG washing handler også om at virksomheder skriver stort og flot om de områder, hvor de har en positiv påvirkning, men ’glemmer’ at nævne de områder, hvor de har negativ indvirkning. På den måde kan man komme til at give et helt forkert billede af hvor bæredygtig virksomheden er. Den slags skævvridning af virkeligheden kan give store bagslag – kunderne mister tilliden, og man kan havne i en shitstorm.

Vis tydeligt hvilke delmål I har udvalgt og forklar hvorfor. Vis også hvordan I har prioriteret dem, og forklar hvad I gør for at forbedre jeres påvirkning på delmålene. Når man håndterer verdensmålene på en åben måde, sender det et tydeligt signal om, at man tager arbejdet seriøst, og at man har sat sig ind i tingene.

Med en seriøs tilgang kan verdensmålene både hjælpe jeres virksomhed med at holde sig relevant, finde nye udviklingsmuligheder og forbedre verden samtidig.

  • Er I bevidste om hvilket verdensmål I har den største påvirkning på?
  • Har I taget stilling til alle de delmål som I også påvirker?

Vil I gerne have hjælp til at identificere jeres aftryk og finde de verdensmål der giver mening for jer? Så se mere her:

Satte det nogle tanker igang?

Flere gode input

Forandringerne er her allerede

Et budskab der gik igen flere steder til klimafolkemødet i år var, at der altid har og altid vil eksistere forandringer. Så vi kan naturligvis også klare os godt gennem de forandringer der skal til for at komme til den bæredygtige verden.

”Det er politikernes og forbrugernes ansvar”

Arhh… Politikerne siger at det er virksomhederne og forbrugerne der skal tage ansvar, forbrugerne mener det er politikerne og virksomhederne – og virksomhederne peger på politikerne og forbrugerne. Tadaa hårdknude.
For at vi reelt kan komme hen til den bæredygtige fremtid, så skal vi alle tage ansvaret på os. Både forbrugere, politikere og virksomheder. Det betyder dog ikke, at det bare er super nemt at springe ud i som virksomhed.

Hør mere om hvordan din virksomhed kan blive mere bæredygtig

Skriv dig op til nyhedsbrevet og få tilsendt tips, nyheder og tilbud: